Дүйсенбi | 14 қаңтар, 2019 ж.

Келешек келбеті және Миссиясы

Келешек келбеті және Миссиясы

Келешек келбеті

Тұлғаны кәсіптік даярлау және тәрбиелеу бағытындағы инновациялық білім беру қызметін көрсететін бәсекеге қабілетті оқу орындарының қатарында болу

Колледждің миссиясы

Оңтүстік өңірдің еңбек нарығына қажетті, теориялық және практикалық дағдыларды игерген, адамгершілік қасиеттері жоғары, бәсекелестікке қабілетті мамандарды дайындау

 • Даму мақсаттары:
 • негізгі кәсіптік білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын тиімді, сапалы, заманауи білім беру жүйесін қалыптастыру;
 • жас ұрпақты сапалы оқыту және саналы тәрбиелеу үшін қажетті оқу-әдістемелік, ғылыми, тәрбие және шаруашылық қызметтерді жүзеге асыру;
 • рухани және физикалық тұрғыдан өзін-өзі жетілдіруге, адамгершілік қасиеттерді дамытуға, кәсіби және азаматтық борышын орындауға қабілетті жастарды дайындау;
 • тұлға мен қоғамның мүдделеріне және қажеттіліктеріне сәйкес колледждің тұрақты дамуын қамтамасыз ету.
 • Даму міндеттері:
 • білім беру қызметінің сапасын арттыру;
 • колледждің оқу-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын модернизациялау;
 • оқушылардың мамандық бойынша кәсіптік қызметіне қажетті біліктіліктерді толық меңгеруін қамтамасыз ету;
 • кадрлық құрамды жетілдіру және инженерлік-педагогикалық кадрлардың даярлық деңгейін арттыру;
 • колледж қызметінің қаржылық қамтамасыз етілуін жетілдіру;
 • білім беру сапасын басқаруды жүйелендіру;
 • оқу үдерісін кредиттік технология жүйесіне көшіру.