Дүйсенбi | 14 қаңтар, 2019 ж.

Киім дизайны

Киім дизайны

 • Мамандық атауы:
 • 02120200 - «Киім дизайны»
 • Біліктілігі:
 • 4S02120203 - «Киім дизайнері»
 • Оқу мерзімі:
 • 9 сыныптан соң 3 жыл 10 ай
  11 сыныптан соң 2 жыл 10 ай

Мамандық сипаттамасы

Қазіргі заманғы сән үрдістеріне сәйкес келетін киімді жобалаумен және құрастырумен айналысады.

Директор

Кәсіби іс-әрекеттің объектілері:

Адам қызметінің әртүрлі саласындағы көркемдік әсемдеу жұмыстары болып табылады; өнеркәсіп өнімдерінің үлгілері, көлік құралдары, мәдени міндет атқаратын заттар, қалалық ортаны жарнамалық-ақпараттық қамтамасыз ету элементтері, көрмелер, мұражайлар, жәрмеңкелер, фестивальдар, мерекелер, графикалық өнімдер, мәдени-тұрмыстық және шаруашылық міндет атқаратын жеке бұйымдар, қызмет көрсетулер.

 • Түлек жасай білуі керек:
 • Киім стилизациясын;
 • Заманауи беталыс;
 • Тігін бұйымдарының технологиялық дайындықтарын;
 • Өлшем белгілерін және адам денесінің антропомерлік амалдар арқылы өлшеуін;
 • Киім құрылымының әдістемесі;
 • Әйел және ер адам киім үлгісі құрылымының ерекшелігі.
 • Нобай, фор-эскиздерді орындағанда рационалды техниканы таңдай білу;
 • Тігін бұйымдарын әр түрлі сәндеп көркемдеу;
 • Ілмелеу әдісімен қалыпты дайындау.