2023-2024 оқу жылында «Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби колледжіне төменде көрсетілген мамандық біліктіліктері бойынша мемлекеттік тапсырыс (грант) және ақылы негізді оқуға қабылдау жүргізіледі. Колледжге қабылдау  білім туралы құжаттың (куәлік, аттестат) бағаларын есепке алу арқылы жүзеге асырылады. «Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби колледжінде оқытылатын мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс (грант) негізінде оқуға түсу үшін ескерілетін мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беру пәндерінің тізбесі төмендегі кестеде көрсетілген.

#

Comments are closed