Атауы
Жүктеу
Педагогикалық әдеп жөніндегі кеңес туралы ереже
Комплеанс-офицер қызметкерінің лауазымдық нұсқаулығы
Колледждің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплеанс қызметі туралы ереже
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметін ұйымдастыру туралы бұйрық
Комплаенс менеджерлердің функционалдық міндеттерін қызмет бағыттары бойынша бөлу
Комплаенс қызметінің 2022-23 жылға арналған жұмыс жоспары